Hej! 

Jag har engagerat mig i politiken för att jag vill göra skillnad. Skillnad för den enskilda människan men också bidra till att vi på allvar utmanar socialdemokraterna om makten. Samtidigt har jag försökt att bidra till en kultur, i partiet, där våra politiska förslag ska vara breda lösningar på människors vardagsproblem.

Norrköping är en kommun med potential. Här finns förutsättningar för det goda livet. Samtidigt begränsas kommunens utveckling av att klyftorna mellan rika och fattiga ökar. Jag är uppriktigt förvånad att den majoritet av socialdemokrater som styr kommunen inte arbetar mer målmedvetet och intensivt för att minska klyftorna mellan de människor som valt att leva här. Norrköping behöver en kommunstyrelseordförande som står med fötterna i verksamheternas mylla och som utgår från verkligheten. Politiken ska identifiera problem och hitta lösningar istället för att slösa tid på att prata om det som faktiskt fungerar.

Arbete, utbildning och en värdig omsorg för våra äldre

Vår kommun består delvis av områden där arbetslösheten är låg och där utbildningsnivån ökar. I dessa delar är människors hälsa bättre och många känner optimism. 

I andra områden har arbetslösheten ett fast grepp. De grupper som står längst från arbetsmarknaden växer. Skolorna präglas av oro och dåliga resultat. Alltfler barn lämnar grundskolan med stora svårigheter att kunna läsa och skriva. Inom omsorgen saknas det resurser för att möta äldres behov av stöd. Utanförskapsområden växer och optimism byts till hopplöshet och känslan av att inte kunna påverka sitt eget liv. 

Vi politiker har ett ansvar för att alla människor i Norrköping ges möjlighet att utveckla sin potential. Jag identifierar tre områden som kräver åtgärder för ett bättre Norrköping. Framtiden handlar om arbete, utbildning och välfärden.

Ett tydligt moderat ledarskap kan inte göra alla nöjda men tillräckligt många för att vi ska vara det största partiet i Norrköping 2018. Min målsättning är att vi leder Norrköping under nästa mandatperiod. 

 

Sophia Jarl

Kontakta mig.

Jag hoppas och vill att Du kontaktar mig om Du har synpunkter och funderingar.
Mig når Du snabbast via mail, telefon eller de andra medierna.

sophia.jarl@moderaterna.se | 011 - 15 11 51