Hej! Jag står med fötterna i den kommunala myllan

Östergötland är en region med potential. Här finns förutsättningar för det goda livet. Samtidigt begränsas länets utveckling av att klyftorna mellan rika och fattiga länsdelar ökar. Jag är uppriktigt förvånad att den majoritet av socialdemokrater som styr regionen och länets kommuner inte arbetar mer målmedvetet och intensivt för att minska klyftorna mellan de människor som valt att leva här. Östergötland behöver en riksdagsledamot som står med fötterna i den kommunala myllan. Jag vill utveckla lösningar som utgår från verkligheten. Politiken ska identifiera problem och hitta lösningar istället för att slösa tid på att prata om det som faktiskt fungerar.

Arbete, utbildning och en värdig omsorg för våra äldre

Vår region består delvis av områden där arbetslösheten är låg och där utbildningsnivån ökar. Här finns det än så länge resurser för att möta människors behov av omsorg. I dessa delar är människors hälsa god och många känner optimism. 

I andra områden har arbetslösheten ett fast grepp i befolkningen. De grupper som står längst från arbetsmarknaden växer. Här präglas skolorna av oro och dåliga resultat. Alltfler barn lämnar grundskolan med stora svårigheter att kunna läsa och skriva. Inom omsorgen saknas det resurser för att möta äldres behov av stöd. Utanförskapsområden växer och optimism byts till hopplöshet och känslan av att inte kunna påverka sitt eget liv. 

Vi politiker har ett ansvar för att alla människor i vår region ges möjlighet att utveckla sin potential. Jag identifierar tre områden som kräver åtgärder för ett bättre Östergötland. Framtiden handlar om arbete, utbildning och välfärden.

1/ Låg skatt på låga löner; Vi måste fortsätta det reformarbete av skatter som Anders Borg (M) påbörjade. Låt oss stå fast i att lönebildningen ska vara parternas men samtidigt fatta nödvändiga beslut om lägre arbetsgivaravgifter och skattenivåer. Det är inte lönenivån som är avgörande – utan vad som finns kvar i plånboken när skatten är betald. Därför är det rimligt att de som tjänar minst också betalar väldigt låga skatter. 

2/ Förstatliga skolan; Kommunaliseringen har inneburit en långsam död för den likvärdighet som är viktig för att alla barn ska kunna utvecklas. Oavsett var du bor i Östergötland ska alla skolor kunna erbjuda en likvärdig utbildning. Att skolan har två uppdragsgivare – staten och kommunen utgör en risk att vi aldrig får en likvärdig skola. Statlig styrning med kommunal plånbok fungerar dåligt och har ökat klyftorna mellan våra kommunala skolor. Låt oss vara ärliga – nu har kommunerna provat att vara ekonomiskt ansvarig för skolorna och det har inte gått bra. 

3/ Rättvis och anpassad välfärd; Våra välfärdssystem står inför en rad utmaningar. En befolkningsstruktur där allt färre ska försörja fler samtidigt som våra förväntningar på exempelvis äldreomsorgens innehåll ökar. Medan Socialdemokraterna mest tycks vilja diskutera det många av oss anser vara självklart – valfrihet, bör vi istället arbeta fram förslag hur nyanlända succesivt snarare än direkt ska få ta del av vårt välfärdsystem. Därtill behöver vi konkretisera och säkra en skälig levnadsnivå och trygghet till de generationer som byggt det Östergötland vi har idag.

Östergötland kan bättre men utvecklingen mot ett likvärdigt län kräver ett tydligt, målinriktat politisk ledarskap. Det är dags att lyfta debatten till den nivå som vår region förtjänar.

Jag kommer fortsätta driva frågor kring arbete, utbildning och välfärd med fokus på att presentera lösningar som spänner från den kommunala nivån till statens ansvar.

Sophia Jarl

Kontakta mig.

Jag hoppas och vill att Du kontaktar mig om Du har synpunkter och funderingar.
Mig når Du snabbast via mail, telefon eller de andra medierna.

sophia.jarl@moderaterna.se | 011 - 15 11 51